Նախագծի մասին

Celebrities News-ը սոցիալական լրատվության ագրեգատոր է:

Բոլոր նորությունները, որոնք օգտատերերը տեսնում են Celebrities News-ի էջերում, հեռարձակվում են ծառայության գործընկերների`առաջատար հայկական և արտասահմանյան լրատվամիջոցների կողմից:

Ծառայության թիմը երբեք չի խմբագրում ստացված լուրերը, չի ավելացնում իր կողմից և չի գնահատում դրանց կարևորության աստիճանը:

Ստացված նյութերից` ծառայությունը ստեղծում է պատմություններ, լրատվական հաղորդագրությունների հավաքածուներ մեկ իրադարձության մասին, որոնք և կողմնորոշում են լրատվական հոսքը:

Համաձայն «Նորությունների ագրեգատորների մասին» օրենքի, Celebrities News-ի կողմից ցուցադրվում են միայն գրանցված լրատվամիջոցներից ստացված նորությունները: